Arvot ja missio

Poutapolun arvot ovat ilo, reippaus ja osaaminen.

Näemme jokaisella ihmisellä olevan oikeus iloon. Iloisuus luo toivoa, mikä mahdollistaa myönteisen muutoksen. Iloinen kohtaaminen luo sekä asiakashyötyä että työhyvinvointia. Me kaikki ansaitsemme ilon arjen hetkiin.

Reippaudella tarkoitamme, että haluamme ottaa aktiivisesti vastuuta ja auttaa kokonaisvaltaisesti. Reipas ja aktiivinen työote mahdollistaa oikea-aikaisen ja asiakkaan tarpeen mukaan muotoutuvan palvelun asiakkaalle ja tilaajalle.

Osaaminen on vahvaa ammatillisuutta sekä uskallusta kohdata toinen ihminen ilman etukäteisoletuksia. Osaamisemme kehittyy kokemuksen ja koulutuksen myötä. Osaaminen ei määrity ylhäältä alas vaan on vuorovaikutusta. Näemme jokaisen päivän mahdollisuutena oppia uutta.

Missiomme on tuottaa asiakaslähtöistä hyvinvointia. Asiakkaan kohentunut hyvinvointi heijastuu myönteisesti hänen lähipiiriinsä.

Yhteydenotot

info@poutapolku.fi

Jaa sivu: