Avopalvelut
Keski-Suomi
Ammatillinen tukihenkilötyö
Sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakaslapsille suunnattu palvelu, joka keskittyy lapsen tukemiseen harrastuksissa, koulunkäynnissä ja arjen asioissa.
Avoperhekuntoutus
Kotona toteutettava kuntoutus monitasoisista haasteista kärsiville lastensuojelun asiakasperheille.
Jälkihuolto
Tukea ja ohjausta nuorelle hänen matkallaan nuoresta vastuulliseksi aikuiseksi. Tarkoituksena ylläpitää sijaishuollosta saatuja hyötyjä nuoren elämässä.
Perhetyö
Sosiaalihuoltolain mukainen palvelu, joka sopii niin sosiaalihuollon kuin lastensuojelun asiakasperheille.
Tapaamispaikkapalvelut
Kodinomaisissa tapaamispaikoissa on tekemistä kaikenikäisille lapsille. Lapsella on mahdollista tavata läheistään turvallisessa ympäristössä.
Tapaamispaikka-
palvelut
Kodinomaisissa tapaamispaikoissa on tekemistä kaikenikäisille lapsille. Lapsella on mahdollista tavata läheistään turvallisessa ympäristössä.
Tehostettu Perhetyö
Lastensuojelun asiakasperheille suunnattu palvelu, joka on perhetyötä vastaavaa toimintaa, mutta intensiivisempää ja pitkäjännitteisempää.
Tuettu asuminen
Sosiaalihuoltolain alaista ammatillista tukihenkilötyötä vammaispalveluiden, mielenterveys- ja päihdepalveluiden, sekä aikuissosiaalityön asiakkaille.